Nieuws over dit onderwerp

Silver Tower project: stuitend optreden van de Brusselse Regering

“Een contract van 150 miljoen euro belastinggeld regelt men niet via enkele telefoontjes: dit is duidelijk een aanfluiting van de principes van goed bestuur.” vindt Cieltje Van Achter, Brussels …

Loog Vervoort over vergoedingen NEO?

“Heeft Minister-President Vervoort (PS) gelogen in zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag over de vergoedingen en kosten binnen NEO?” vraagt Cieltje Van Achter, Brussels volksvertegenwoordiger …

Tussenkomst begroting 2018

“Het gebrek aan transparantie en de onwil om het parlement correct in te lichten over het gevoerd beleid werd opnieuw duidelijk tijdens de begrotingsbesprekingen”, zo stelt Cieltje Van Achter vast.  …