Mijn politiek interesseveld is zeer breed, hier alvast enkele thema's waar ik mij op focus.

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement:

  • Mobiliteit en verkeersveiligheid
  • Leefmilieu en energie
  • Dierenwelzijn
  • Openbare netheid
  • Financiën en begroting
  • Tweetaligheid
  • Buitenlands beleid
  • Gelijke kansen

In de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

  • Welzijn 
  • Gezin

Onderwerpen