Nieuws over dit onderwerp

Jeugdbewegingen vrijgesteld van onroerende voorheffing vanaf 2018

In het parlement riep de N-VA de Brusselse regering op om werk te maken van een automatische vrijstelling van de onroerende voorheffing voor jeugdlokalen. Op dit moment betalen al onze …

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor Brusselse jeugdlokalen vanaf 2018

“Brussel plant vanaf 2018 een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdlokalen, net zoals in het Vlaamse gewest.”, reageert Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor de N …

3 Vlaamse scholen in Brussel krijgen subsidie om sportlokalen na de schooluren open te houden

Vlaams minister Philippe Muyters kent bijna 30.000 euro toe aan drie Vlaamse scholen in Brussel opdat zij hun sportinfrastructuur ook buiten de schooluren ter beschikking kunnen stellen. N-VA …