Nieuws over dit onderwerp

Wanneer afkomst primeert op toekomst

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen in Schaarbeek zijn schokkend. Als Schaarbeekse politica was ik er zeer door aangedaan. Ik veroordeel het geweld en het vandalisme. Dat de ouders in zulke …

Jeugdbewegingen vrijgesteld van onroerende voorheffing vanaf 2018

In het parlement riep de N-VA de Brusselse regering op om werk te maken van een automatische vrijstelling van de onroerende voorheffing voor jeugdlokalen. Op dit moment betalen al onze …

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor Brusselse jeugdlokalen vanaf 2018

“Brussel plant vanaf 2018 een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdlokalen, net zoals in het Vlaamse gewest.”, reageert Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor de N …