Brussel: transparantie of communautaire spelletjes – wat zal het worden?

Door Cieltje Van Achter op 24 november 2017, over deze onderwerpen: Transparant bestuur

Ons grondwettelijk recht om als burger een kopie te kunnen krijgen van de beslissingen van de Brusselse regering, blijft helaas nog te vaak dode letter”, zegt Brussels N-VA volksvertegenwoordiger Cieltje Van Achter. “Vandaag werd in het Brussels parlement een resolutie besproken om een signaal te geven aan de Brusselse regering dat de openbaarheid van bestuur moet verbeteren. Alleen bevat deze resolutie niet alleen communautair niet-wenselijke bepalingen, maar ook juridische nonsens.

Wanneer burgers recht hebben op een kopie van een beslissing van de regering, dan moeten zij die kopie ook krijgen. Nu gebeurt het nog te vaak dat men wel recht heeft op een kopie van een beslissing, maar dat men deze toch niet krijgt. Het grote knelpunt is dat de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten alleen maar een advies mag geven en dat de Brusselse regering dit advies steevast naast zich neerlegt.

N-VA is vragende partij om de beslissingsbevoegdheid en de slagkracht van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten te verhogen. “Wij hebben hiertoe vandaag een amendement ingediend op de resolutie waarin we vragen dat de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten werkelijke beslissingsbevoegdheid krijgt. Op die manier wordt de Brusselse regering verplicht de Commissie te volgen”, zegt Van Achter. Dat amendement werd evenwel weggestemd door alle andere partijen. Open VLD, sp.a, CD&V en Groen leggen de nadruk op de creatie van één Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten voor alle instellingen die in Brussel actief zijn. Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet volgens hen hieronder vallen. Dit is voor de N-VA absoluut niet wenselijk. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een heel nauwe band met de Vlaamse Gemeenschap. Deze band moet eerder aangehaald in plaats van doorgeknipt worden, zoals de Brusselse Open VLD, sp.a, CD&V en Groen blijkbaar wensen. Bovendien is de toevoeging van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan een Brusselse Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten, vandaag op Brussels niveau juridisch onmogelijk. “Door dit communautaire spel bestaat het risico dat de verhoogde transparantie op de lange baan wordt geschoven en dat we moeten wachten op een slagkrachtigere Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten”,  betreurt Van Achter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is