Tussenkomst begroting 2018

Door Cieltje Van Achter op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Transparant bestuur

Het gebrek aan transparantie en de onwil om het parlement correct in te lichten over het gevoerd beleid werd opnieuw duidelijk tijdens de begrotingsbesprekingen”, zo stelt Cieltje Van Achter vast. “Verkeersveiligheid zou een prioriteit moeten zijn voor ons gewest, maar een stand van zaken van de aanpak van de zwarte verkeerspunten kreeg het parlement niet. De concrete acties op het terrein blijven uit en de ministers proberen dit te verdoezelen.

Ook de machtsconcentratie van de PS op vlak van de ruimtelijke ontwikkeling van ons gewest, baart ons werkelijk zorgen. Minister-president Vervoort en zijn administraties kopen gronden aan, maken de plannen voor die gronden en geven zichzelf vervolgens de vergunningen. En als wij dan vragen hoe het belastinggeld voor die projecten besteed wordt, kan hij ons dit niet meedelen, vervolgt Van Achter, die moet besluiten: “De oude politieke cultuur is helaas nog springlevend.

Lees hieronder mijn integrale tussenkomst:

 

Minister-President, collega’s,

 

In 2017 werd heel wat energie gestoken in het oppoetsen van het blazoen van de Brusselse politiek. Maar er werd zilverpoets gebruikt om de vele vochtplekken en het betonrot te verdoezelen. Dat werkt natuurlijk niet.

Minister-President, uw favoriete deuntje is dat de anderen moeten stoppen met Brussel bashen, nu zelfs binnen uw regering, maar Minister-President, zolang de oude politiek heerst binnen uw regering, zal het imago van onze stad hieronder lijden en zal het niet opgeblonken raken.

Ik maak mij zorgen hoe onze stad er in de toekomst zal uitzien – u, de PS, heeft een enorme macht in handen op vlak van territoriale ontwikkeling. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, Perspective.brussels, Brussel Stedenbouw en Erfgoed, allemaal vehikels die u heeft gecreëerd, die u controleert en waar uw PS getrouwen aan het roer staan. U koopt gronden, u ontwikkelt terreinen en u levert uw eigen vergunningen af. En dat u heel creatief bent in het afleveren en intrekken van vergunningen, weten wij sinds de vergunningencarrousel die u heeft opgezet voor Docks Bruxsel.

Hoe gaat u dit doen voor NEO, het vehikel van deze meerderheid waarmee u het grootste shoppingscentrum van de Benelux op de Heizel wil bouwen? Gaat u in het kader van het NEO project ook de regels zomaar buitenspel zetten? U verbergt alvast voor dit parlement de uitgaven van NEO – u antwoordt mij dat de begrotingspraktijk van NEO geen uitsplitsing van haar uitgaven mogelijk maakt. Werkelijk, Minister-President – u kan ons geen overzicht geven van wat NEO doet met die 165 miljoen die het gewest aan NEO heeft doorgestort?

Kanal, het museum dat in de Citroëngarage moet komen, is ook zo een verhaal. Volgende lente komt er daar al een tentoonstelling. U heeft hierover al een akkoord gesloten met Centre Pompidou. U vraagt hiervoor al geld aan de andere gemeenschappen, maar u kan geen enkele verduidelijking geven aan het parlement van wat die tentoonstelling gaat kosten, van welke financiële afspraken u gemaakt hebt met Centre Pompidou.

En dan hebben we het nog niet gehad over politieke benoemingen in deze vehikels en in uw administraties.

Nog een voorbeeld van wanbeleid, vindt men bij het parkeeragentschap. Reeds vorig jaar was het Rekenhof uitermate kritisch t.a.v. het Parkeeragentschap. Wat heeft uw regering gedaan om rekening te houden met die kritiek van het Rekenhof? Uw regering blinkt uit in het creëren van vehikels, die aan de parlementaire controle ontsnappen, maar die dan totaal onverantwoord worden bestuurd. En de Brusselaars zullen zich dan maar verder afvragen hoe het komt dat het gewestelijk parkeerbeleid zo een fiasco is.

Wat de begrotingsbespreking ook nogmaals heeft aangetoond, is dat nog steeds informatie wordt achtergehouden voor het parlement. Elk jaar is het hetzelfde liedje dat tijdens begrotingsbesprekingen info beloofd wordt, en dat die info toch niet wordt aangeleverd. Zo heb ik bijvoorbeeld al tweemaal gevraagd aan minister Smet om mij de afspraken te geven die hij maakt met gemeenten voor de subsidies voor fietspaden. Minister Smet, u had mij beloofd om mij de convenanten met de gemeenten hieromtrent te geven, maar het bleek alweer een loze belofte. Heeft u eigenlijk een fietsbeleid, naast de fiestpaden op de Kleine ring waarnaar u altijd verwijst? En waar is de stand van zaken van uw aanpak van de zwarte punten – u zou ons een overzicht geven. Alweer niet gekregen. Durft u niet op papier zetten dat u geen vooruitgang boekt?

Een ander pijnpunt dat nogmaals duidelijk werd is de versnippering van bevoegdheden tussen gewest en gemeenten. Door die versnippering van beleidsniveau’s is deftig beleid voeren, zonder verspilling van belastingsgeld, onmogelijk.

Het verkeersveiligheidsbeleid is hier een mooi voorbeeld van. Staatssecretaris Debaets is bevoegd voor verkeersveiligheid op de gewestwegen, voor de gemeentewegen zegt ze dat ze niet bevoegd is. Mevrouw de staatssecretaris, het maakt voor de burgers die betrokken raken in een ongeval echt niet uit of het ongeval plaatsvindt op een gemeenteweg of een gewestweg. En zelfs op de gewestwegen raakt u niet vooruit. De camera’s van de trajectcontrole in de Leopold II tunnel blijven gewoon stof vergaren. En wat mij dan nog het meeste stoort, is de good news show die wordt opgevoerd door deze regering op vlak van verkeersveiligheid. Neen, mevrouw de staatssecretaris, de cijfers van de ongevallen gaan echt niet de goede kant uit.  Echt niet. En neen, met wat campagnes en camera’s gaan we er niet geraken. Neem uw bevoegdheid eens serieus ter harte en zeg waar het op staat. Benadruk de moeilijkheden die u ondervindt zodat er tenminste iets kan aan gedaan worden.     

Want als jullie voortdoen zoals jullie nu bezig zijn, met de versnippering van beleid tussen gewest en gemeenten, dan geraken we op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid echt niet vooruit.

Met wat zilverpoets proberen de schone schijn op te houden, helpt onze stad niet voorruit. Er gaat echt een andere aanpak nodig zijn, maar het is duidelijk dat die aanpak niet zal komen van deze regering.   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is