Nieuws

Alle nieuwsitems

Door N-VA op 11 april 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel, Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, Hervorming Brussel, Verkiezingen 2019

“De vooruitgang voor Brussel zal van de N-VA komen, of ze zal niet komen.” Brussels lijsttrekker Cieltje Van Achter stelde samen met kopstukken Karl Vanlouwe, Assita Kanko en Elias Kartout het N-VA-verkiezingsprogramma voor Brussel voor. “Vooruitgang in Brussel betekent een trendbreuk met het …

Door Cieltje Van Achter op 5 april 2019, over deze onderwerpen: Sport

De Vlaamse Regering maakte deze legislatuur enorme middelen vrij om de bovenlokale sportinfrastructuur in heel Vlaanderen op te waarderen. Deze subsidielijn voorzag daarbij in een unieke uitzonderingspositie voor Brussel. Dit jaar, net zoals vorig jaar, werd echter geen enkel dossier vanuit Brussel …

Door Cieltje Van Achter op 11 februari 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Wonen en werken in Brussel

“Als werkzoekenden evenveel kunnen verdienen door werkloos te blijven en een opleiding te volgen, waarom zouden ze dan nog een job zoeken?” Elias Kartout, Brussels lijsttrekker voor de Kamer, en Brussels Parlementslid Cieltje Van Achter zijn niet te spreken over een nieuw voorstel van de Brusselse …

Door Cieltje Van Achter op 11 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk

Om de werkloosheid te doen afnemen stelt de Brusselse PS voor om aan elke werkzoekende 420 euro bovenop zijn werkloosheidsvergoeding te geven indien deze een opleiding volgt. “Wederom een slecht voorstel van de PS. Dit voorstel zal leiden tot een structurele werkloosheidsval en …

Door Cieltje Van Achter op 11 februari 2019, over deze onderwerpen: Français

Pour faire baisser le chômage le PS Bruxellois propose d’offrir environ 420 euros à tout demandeur d’emploi en formation, en plus de son indemnité normale. “Encore une fausse solution du PS à un vrai problème. Cette proposition crée une dépendance vis-à-vis des allocations et un piège à l’emploi …

Door Karl Vanlouwe, Cieltje Van Achter op 29 januari 2019, over deze onderwerpen: Democratie, Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel, Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, Hervorming Brussel

“Dit toont nogmaals aan dat de Vlaamse Brusselaars tweederangs Brusselaars zijn voor de PS.” Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe en Brussels Parlementslid Cieltje Van Achter reageren ontgoocheld op recente uitlatingen van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS). Tijdens een …