"Toen ik mijn pasgeboren kindje meenam naar het parlement, kreeg ik heel wat positieve reacties, maar ik heb ook veel kritiek gekregen van oudere vrouwelijke parlementsleden." Brussels N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter streeft voor een moderne vorm van politiek en wil beginnen met de mensen in het parlement zelf. "Dat ouderen het moeilijk hebben met sommige dingen die de jongeren vanzelfsprekend vinden, uit zich ook in de agendasetting." Dat zegt ze in haar interview voor Leiders voor Morgen. 

Doet de jongste generatie politici op een andere manier aan politiek? Of op welke manier denken zij anders over politiek?

"Op basis van mijn (tot nog toe beperkte) ervaring denk ik dat de breuk in de politiek in het algemeen niet zozeer tussen de generaties loopt, maar eerder tussen de verschillende ideologieën. Gedurende de tien maanden dat ik verkozen ben in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heb ik mij heel actief ingezet om volop oppositie te voeren. Wij hebben een mondige fractie, bestaande uit 2 generaties: 2 dertigers en een zestiger. Ik stel echter niet vast dat de twee dertigers fundamenteel anders aan politiek doen dan de zestiger."

"Een heel aantal parlementairen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heb ik nog niet in actie gezien. Waarschijnlijk omdat ik andere commissies volg of omdat sommigen minder actief zijn in het parlementaire debat. Bij de parlementairen die ik al aan het werk zag, merk ik geen fundamenteel verschil over de generaties heen."

"Ik heb echter wel al een keer, helemaal in het begin van mijn politieke carrière, een mogelijke generatiekloof vastgesteld. Mijn derde kindje is geboren net voor de verkiezingen en was een maand oud bij de installatie van het parlement. Als nieuwbakken parlementslid wou ik geen seconde missen van mijn parlementaire start. Ik nam dus mijn zoon mee naar het parlement in een draagdoek. Een heel aantal, vooral jongere parlementsleden, spraken mij hierover op positieve wijze aan. Maar ik heb ook veel kritiek gekregen, vooral van de oudere vrouwelijke parlementsleden. Ze vonden het niet gezond voor die baby om de hele dag met zijn moeder op stap te zijn. Mogelijk toont dit voorval aan dat de jonge generatie het vanzelfsprekend vindt om waar mogelijk baby, borstvoeding en werk te combineren, terwijl dat voor oudere politici blijkbaar moeilijk ligt. Dit uit zich ook in de agendasetting. Vandaag lees ik bijvoorbeeld dat minister Weyts niet vergadert voor 9 uur omdat hij zijn kinderen naar school brengt. Zelf probeer ik niet te vergaderen tussen 18 en 19 uur zodat ik ook even tijd kan maken voor mijn gezin."

"Helaas moet ik vaststellen dat de 'oude' politieke cultuur zich in Brussel niet beperkt tot de oude generatie. De voorbeelden zijn legio. De meerderheid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement benoemt een nieuwe griffier op grond van een bedenkelijke procedure. Over de begroting van de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt beslist achter gesloten deuren. Een journalist vertelde mij tijdens de campagne dat een jonge politicus tegen de fusie van de Brusselse gemeenten was omdat dan geen dienstbetoon meer mogelijk zou zijn. Dit is niet de politieke cultuur waar mijn partij voor staat, over de generaties heen."

Merk je dezelfde drijfveren bij generatiegenoten over partijgrenzen heen?

"Ja. Ik merk dezelfde drijfveren bij generatiegenoten over de partijgrenzen heen. Wij zijn bekommerd om de uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wensen, elk met onze eigen recepten, die uitdagingen aan te gaan. Ik merk zeker tussen de Nederlandstalige politici en tussen de jonge politici dat er vaak eenzelfde analyse is van de problemen en zeker een gedrevenheid om deze aan te pakken. De voorgestelde oplossingen verschillen uiteraard van partij tot partij."

Wat drijft jou in de politiek?

"Mijn drijfveer in de politiek is om van Brussel een betere stad te maken, om te leven, school te lopen en te werken. Brussel kent gigantische uitdagingen en de recepten van het huidige beleid brengen geen zoden aan de dijk. Ik wil een sterk alternatief aanbieden, omdat de Brusselaars beter verdienen. Onze focus ligt daarbij op maatregelen die eindelijk de armoede, de grote werkloosheid en het enorme mobiliteitsprobleem in Brussel aanpakken. Daarnaast moet het Brusselse waterhoofd ook dringend afgeslankt worden. Een fusie van de gemeenten en het gewest dringt zich op, zodat Brussel slagkrachtig kan worden bestuurd. Ik kan er niet echt bij dat zo weinig partijen in Brussel dit inzien – of zou de oude politieke cultuur gericht op het creëren van zoveel mogelijk postjes hier voor iets tussen zitten? Ook staan wij voor een stevige band tussen Vlaanderen en Brussel, terwijl de zogenaamde Nederlandstalige ‘stadspartijen’ die band liever loslaten. Ik ben overtuigd dat deze band loslaten nefast zou zijn voor Brussel en haar inwoners, niet in het minst op het vlak van onderwijs en cultuur."

Is er binnen je partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel je de analyse van je oudere partijgenoten, waar wijkt ze er van af?

"Op onze congressen en partijraden is er veel ruimte voor discussie, vragen en opinies. Partijleden stellen uiteraard veel vragen vanuit hun leefwereld, die kan verschillen naargelang de leeftijd. Een verschil in ideeën tussen de jongste en oudere generaties heb ik echter nog niet ondervonden. Ik volg trouwens de ideeën van de oudere generatie van nabij. Ik sta vaak versteld van de frisse en nieuwe inzichten van oudere partijgenoten, zoals Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt. Onze partij kent vele gedreven jonge en oudere politici die voluit gaan voor hun idealen."