Cieltje Van Achter, 36 jaar en mama van drie, is licentiaat in de rechten en master in de internationale betrekkingen. Sinds 2014 is ze volksvertegenwoordiger in het Brusselse parlement. Ze is gehuwd met Karel Bourgeois, zoon van… maar in haar verkiezingscampagne weigerde ze de naam van haar bekende schoonvader te ‘misbruiken’. Ze gooide zich in de strijd als een nobele onbekende, en dat siert haar.

FVV: Ik las ergens dat jij je al van kindsbeen af ‘feministe’ voelt, dat is moedig, want dat woord is tegenwoordig meer een scheldwoord dan wat anders.

CieltjeIk ben opgegroeid in Halle en mijn beste vriendje was een kereltje uit een gezin van vijf jongens. Vermits ik er heel vaak ging spelen, heb ik er spelenderwijs geleerd mijn mannetje te staan, en zo van kindsbeen af geleerd de gelijkheid manvrouw te verdedigen.

FVV: Bestaat er zoiets als een ‘Brusselse Vlaming’? Zo ja, in hoeverre verschilt die van een ‘Vlaamse Vlaming’?

Cieltje: Tja, net zoals in Vlaanderen zijn er van soorten hé: je hebt Brusselse Vlamingen en je hebt Vlaamse Brusselaars. Daarnaast zijn er de Nederlandstalige Brusselaars die zich absoluut geen Vlaming willen noemen. Jammer is dat… aan hetzelfde zeel trekken, zit er niet in en dat belemmert veel.

Ik verwonder me over het feit dat mensen zoals Sven Gatz en Pascal Smet beweren dat ze zich op de eerste plaats Brusselaar voelen en dan pas Vlaming. Dat begrijp ik niet, zoiets impliceert dat Brussel zich zou willen afzonderen van Vlaanderen, terwijl we net de band moeten aanhalen. Kijk naar het voorstel van Brusselse Vlamingen om de Vlaamse Gemeenschapscommissie om te dopen in de Nederlandstalige Gemeenschapscommissie. Van de VGC een NGC willen maken, dat is een verenging, meer nog dat is een provocatie, dat is Vlaanderen moedwillig de rug toekeren! Waarom daar je energie insteken? Er zijn in Brussel echt wel belangrijkere problemen die dienen aangepakt te worden. Laat ons de sterke band met Vlaanderen behouden.

FVV: Ook binnen de N-VA gaan hier en daar stemmen op om Brussel los te laten.

Cieltje: Brussel loslaten zou nefast zijn. Je mag niet vergeten dat Brussel op Vlaams grondgebied ligt, m.a.w. Brussel is ook de hoofdstad van Vlaanderen, dat wordt weleens vergeten. SP.A trok naar de verkiezingen met de slogan ‘100% Brussel’.Toch zijn er in het Brussels Gewest nog steeds gemeenten die geen Nederlandstalig onderwijs aanbieden. Gaan we dat aan Brussel overlaten? Ik dacht het niet!

FVV: Vlaanderen investeert fors in Brussel, is dat het waard?

CieltjeZeker weten! Op vlak van onderwijs wordt de zogenaamde ‘Brusselnorm’ gehanteerd. Dat wil zeggen dat 5% van alle middelen voor onderwijs in Vlaanderen naar Brussel gaat. Met die 5% wordt gepoogd om 30% van de Brusselse bevolking te bereiken. De Brusselnorm geldt voor alles waarvoor Vlaanderen in Brussel investeert. Enkel voor welzijn moet dringend nog een tandje worden bijgestoken. Al te veel mensen kunnen, wat betreft zorg, niet terecht in het Nederlands. Maar ook wat betreft onderwijs mag het best nog wat meer zijn.Het onderwijs in Brussel staat voor immense uitdagingen. Brussel heeft een zeer jonge bevolking, er is dringend nood aan capaciteitsuitbreiding. Ik bewonder de leerkrachten hier in Brussel: omgaan met al die talen, nationaliteiten, verschillen,… niet te onderschatten!

FVV: Vrees je niet voor een kwaliteitsvermindering?

Cieltje: Uit een recente doorlichting blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs inderdaad ook alle aandacht verdient. Het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is ook zo populair omdat het Franstalige onderwijs té vaak ondermaats is en er niet in slaagt zijn leerlingen tweetalig te maken. Zelfs bij het FDF, nu Défi, weten ze dat een diploma uit het Franstalige onderwijs gelijk staat aan een ticket naar werkloosheid. Om aan een job te geraken in Brussel moet je tweetalig zijn.

FVV: Gaat het aantal Vlamingen/Nederlandstaligen achteruit in Brussel?

CieltjeDat kan ik moeilijk inschatten. Weet je, we zouden een mentaliteitswijziging moeten kunnen bewerkstelligen bij zowel de Brusselse Vlamingen als bij de 200.000 Vlamingen die elke dag naar Brussel afzakken om er te werken. Zij zouden Nederlands moeten spreken, in plaats van onmiddellijk over te schakelen naar het Frans. Hetzelfde geldt voor Vlaamse toeristen die Brussel bezoeken. Kordaat Nederlands praten en je bezoek aan Brussel niet zien als een opportuniteit om je Frans te oefenen.

FVV: Wat is het effect van de inspanningen van het Huis van het Nederlands in Brussel?

Cieltje: Het Huis van het Nederlands levert heel mooi werk. Zij bieden zeer goede cursussen aan, maar de cursisten krijgen onvoldoende mogelijkheden om hun Nederlands te oefenen bij de bakker, slager of op café.

FVV: In Grimbergen is er een kleinschalig project geweest om handelaars aan te moedigen om hun klanten in het Nederlands te bedienen.

Cieltje: Welnu, zulke zaken zouden we moeten veralgemenen.

FVV: Wel Cieltje,… een campagne opstarten, hé

Cieltje: Ja, maar er moet meer gebeuren dan dat. Veel Vlamingen zouden assertiever moeten worden om consequent hun eigen taal te spreken.

FVV: Veel Vlamingen mijden Brussel. Daguitstappen in Brussel-Zuid geven je al een lichte, benauwende cultuurschok…

CieltjeTja, van Brussel hou je niet zomaar, zeker niet als je van de trein stapt in Brussel-Zuid.Brugge en Gent doen je bewonderen, Brussel doet je verwonderen. Toegegeven, in vergelijking met Den Haag en Berlijn geeft Brussel een erg vuile indruk, maar dat is te wijten aan slecht bestuur. Ik woon in Schaarbeek en dat doet in Vlaanderen wel eens de wenkbrauwen fronsen, maar ik woon aan de rand van het prachtige Josaphatpark waar konijntjes, kippetjes en ezeltjes rondlopen. Op zondagnamiddag maken mijn kindjes een ezeltochtje in het park… hoe zalig is dat?

FVV: Wat denk je van het autovrij maken van enkele lanen in Brussel? (Fontainas, Brouckère, Anspach)

Cieltje: N-VA had het autovrij maken van de centrumlanen eveneens opgenomen in haar kiesprogramma, dat leek de logica zelve. Alleen zouden wij dat niet hals-over-kop gedaan hebben, maar weldoordacht en zeer goed voorbereid. Deze lanen waren al niet echt de meest veilige, maar nu zijn er pas echt grote veiligheidsproblemen. Bovendien wordt alle verkeer afgeleid naar de kleine ring, met geweldige files tot gevolg. De meerderheid heeft onvoldoende werk gemaakt van voldoende doorstroming op de kleine ring. Ook zijn er te weinig overstapparkings bij stations van het openbaar vervoer, zodat je je wagen op een betaalbare parking kan achterlaten en vervolgens met de metro of tram naar het centrum kan reizen. De handelaren hebben geen tijd gehad om in te spelen op de wijzigingen. Bovendien werd gecommuniceerd dat het centrum niet meer bereikbaar is, zodat de handelaren jammer genoeg hun omzet hebben zien dalen. Lanen creëren waar je gezellig kan flaneren… allemaal goed,maar dan moet je de automobilist wel voldoende alternatieven aanbieden, en dat is tot hiertoe niet gebeurd.

Brussel maakt als filehoofdstad té weinig vooruitgang op vlak van mobiliteit. Er worden in Brussel dure studies besteld, grote plannen gesmeed … om ze vervolgens zonder meer af te voeren. Zo blijven we stilstaan in Brussel. Het lijkt bovendien of men doelbewust chaos wil creëren, om iedereen te dwingen de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Helaas ben je met het openbaar vervoer soms langer onderweg van Tervuren naar Brussel dan van Gent naar Brussel. En Brussel is helemaal geen fietsstad. Brussel is erg heuvelachtig en beschikt absoluut niet over een veilig en degelijk fietspadennetwerk. Fietsen in Brussel blijft op veel plaatsen gevaarlijk. Er is een totaalaanpak nodig en die had er moeten zijn voor de lanen autovrij gemaakt werden.

FVV: Hoe verhoudt de Brusselse regering zich ten opzichte van het Brusselse gemeentebestuur?

Cieltje: Voor veel thema’s, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, zijn zowel regering als gemeentebestuur bevoegd, met als gevolg dat heel veel projecten stranden. Er is heel veel vertraging en inefficiëntie door de tegenwerking tussen gewest en gemeenten, dat is een feit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit 19 gemeenten, wat zich vertaalt in 681 gemeenteraadsleden. Dat is niet alleen totaal inefficiënt maar bovendien erg duur. Zeggen dat het gewest te groot is voor één gemeentebestuur klopt niet. Kijk maar naar steden zoals Londen, New-York en Parijs. Met één gemeentebestuur kan je veel gemakkelijker een beleid uitstippelen en het ook daadwerkelijk uitvoeren!

FVV: Schaf je dan ook het Brussels Parlement af?

Cieltje: Wij wensen de samensmelting van het gewest en de gemeenten te brengen tot één bestuursniveau, de Regio Brussel- Hoofdstad, met één parlement om de wetten te maken voor de hele regio. De Franstalige partijen huiveren van dit scenario waarbij ze hun macht op de gemeenten zouden moeten lossen. Daarom ook dat ze vastklampen aan hun zes politiezones.

FVV: Brussel is erg actief op cultureel gebied.

Cieltje: Ja, Brussel-stad wil zich tegenwoordig zelfs profileren als culturele speler. M.a.w., ze gaan naast Paleis 12 op de Heizel, ook de Magdalenazaal en het Koninklijk Circus zelf uitbaten. Waar zijn ze mee bezig? Als Brussel-stad heb je toch wel wat anders te doen dan zelf concerten te organiseren! Waarom, waarom… ik heb daar grote vragen bij. De stad moet niet in concurrentie gaan met de culturele scène die hier in Brussel erg levendig is en perfect werkt.

FVV: Over cultuur gesproken: wat met de Citroëngarage?

CieltjeOndertussen is de koop gesloten. Nu, de Citroëngarage is een prachtig gebouw, dat dit niet mocht verloren gaan spreekt voor zich.Minister-President Rudy Vervoort (PS) wil er echter enerzijds woningen in laten maken en anderzijds een museum van moderne en hedendaagse kunst in onderbrengen. N-VA heeft als eerste gezegd dat het onzinnig is er een museum van te maken. Op de Kunstberg hebben we voldoende mogelijkheden om al de collecties uit de kelders naar boven te halen en ze aan het publiek te tonen. De Citroëngarage leent zich niet tot een museum voor moderne kunst, want het is een serre. Lichtinval, temperatuur regelen en veiligheid garanderen is gewoonweg onbetaalbaar! Alle experten zijn het erover eens dat het onmogelijk is om van de showroom een museum te maken. Op de koop toe heeft Brussel zelf geen collectie. Men wil er een federale collectie in onderbrengen, welnu, dat heeft geen zin, je kan de federale collectie onmogelijk gaan opsplitsen. En een museum groot maken op basis van een privécollectie is ook gevaarlijk, want… wat als de familie de collectie plots wel wil verkopen?

FVV: 2019 is het Bruegeljaar, een godsgeschenk om aan citymarketing te doen, maar het dossier van het Bruegelhuis zit muurvast!

Cieltje: Inderdaad, in 2019, het jaar waarin Bruegel 450 jaar geleden is gestorven, moeten we mee op de kar springen. Bruegel heeft in Brussel gewoond en is begraven in de Kapellekerk. Onlangs werd een eerste deel van een driedelig interactief standbeeld, gemaakt door beeldhouwer Tom Frantzen, eindelijk ingehuldigd naast de kerk. Ik heb ook begrepen dat de federale overheid de wil heeft om het Bruegelhuis in de Marollen tegen 2019 te openen. Ik kijk uit naar een Bruegel feestjaar in Brussel en de rest van Vlaanderen.

FVV: Hoe verklaar je dat de Vlaamse Brusselaars het nieuwe logo BXL mee hebben goedgekeurd?

Cieltje: Laksheid, meer niet. Mijn collega Johan Van den Driessche heeft een klacht neergelegd bij de Vaste Commissie Taaltoezicht, maar ik vrees dat we er niets meer aan kunnen doen.

FVV: Brussel is een heel multiculturele stad, hoe zal dat evolueren denk je?

Cieltje: Ik erger me aan het feit dat er in Brussel, in tegenstelling tot Vlaanderen, nog steeds geen verplichte inburgering is. Een verplicht inburgeringsparcours volgen is niet zomaar de zoveelste verplichting. Integendeel, het is mensen kansen geven. Nieuwkomers in Vlaanderen krijgen de taal aangeleerd, krijgen basisregels aangeleerd, worden begeleid in het zoeken naar werk… welnu, dat alles is in Brussel nog te vrijwillig. Bovendien is het van het grootste belang zo’n parcours ook verplicht te maken voor vrouwen. Er zijn immers nog al te veel gevallen van vrouwen die, willens nillens, thuisblijven en een beetje Nederlands of Frans leren van hun kinderen.

FVV: Is het realistisch te denken dat Brussel evolueert naar een volledig islamitische stad?

Cieltje: Momenteel is 22% van de Brusselse bevolking moslim. Brussel is een heel diverse stad, maar de recente gebeurtenissen hebben ons geleerd dat we uiterst waakzaam moeten blijven over onze fundamentele waarden. Hierop mogen we geen duimbreed toegeven.

FVV: De jeugdwerkloosheid in Brussel is enorm.

CieltjeDat is zo, en men focust ook heel sterk op het oplossen van de jeugdwerkloosheid, met alle begrip… maar wat met die 100.000 andere werklozen? Die blijven in de kou staan. Men tracht de jeugdwerkloosheid bovendien aan te pakken met de typische PS-instrumenten, met name stageplaatsen creëren bij de overheid… waarom niet de privé aanspreken? Het verleden heeft aangetoond dat nepjobs creëren niet de manier is om de werkloosheid aan te pakken.

FVV: Als jonge politica is het wellicht niet altijd evident je carrière te combineren met een gezin met drie kleine kindjes.

Cieltje: Ik besef dat ik een bevoorrechte positie heb omdat ik me hulp kan permitteren. Maar dan nog is het niet altijd evident. Bovendien hebben we het geluk dat we in Brussel wonen. School en werk zijn niet ver, dus hebben we wel degelijk dagelijks momenten samen. Voor vele mensen is de verplaatsing van en naar het werk al een hele onderneming en dat belemmert natuurlijk veel.

FVV: Tot slot, hoe frustrerend is het om politica te zijn in Brussel?

Cieltje: Soms is het inderdaad enigszins frustrerend, maar telkens ik erin slaag een dossier op de agenda te zetten, boek ik een kleine overwinning.  Wij van de N-VA besturen in Brussel nergens mee, dus hebben we de handen vrij om inhoudelijk oppositie te voeren. Zo zijn we bijvoorbeeld de enige partij die vragen stelt over NEO, het project voor ontwikkeling en herinrichting van het Heizelplateau. Transparantie in het Brussels Parlement dat is een nagel waar wij zullen blijven op kloppen! Vragen stellen en nooit een antwoord krijgen, dat kan niet, bovendien helpt dat Brussel niet vooruit en daar willen wij echt verandering in brengen. Eerlijk gezegd, ze hebben er met N-VA een lastige oppositiepartij bijgekregen (lacht) en daar haal ik voldoening uit. We zijn hier nodig om weerwerk te bieden en op die manier de band met Vlaanderen te behouden en te versterken. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we timmeren aan de weg en ik ben er zeker van dat we hier nog zullen groeien!

FVV: Een positieve noot om te eindigen.

Bedankt Cieltje.