Wanbeleid bij Brusselse huisvesting

Door Cieltje Van Achter op 22 januari 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Cieltje Van Achter

“Hoe kan je uitleggen dat je een miljard euro voor renovaties geeft aan openbare vastgoedmaatschappijen om vervolgens te constateren dat niet alle maatschappijen voldoende bekwaam personeel hebben om dit geld efficiënt te gebruiken?” Brussels Parlementslid Cieltje Van Achter laakt het lakse Brusselse woonbeleid. Ze roept de openbare vastgoedmaatschappijen op te fuseren en hun expertise te bundelen.

Zestien maatschappijen

Brussel telt liefst zestien openbare vastgoedmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor de sociale woningen. Elk met zijn eigen administratie, technische dienst en beheer van hun sociale woningen. “. “Ondanks 1 miljard euro aan investeringen door het gewest tijdens deze legislatuur blijft de achterstand bij de renovatiedossiers gigantisch en verbetert de situatie op het terrein veel te traag”, zegt Cieltje Van Achter, die de bevoegde minister erover ondervroeg.

Bekwaam personeel?

Het antwoord was niet zo bemoedigend. Zo verklaarde de minister dat de toekenning van budgetten aan de openbare vastgoedmaatschappijen afhankelijk wordt gemaakt van de indienstneming van voldoende technisch bekwaam personeel. “Hoe kan je uitleggen dat je een miljard euro voor renovaties geeft aan openbare vastgoedmaatschappijen om vervolgens te constateren dat niet alle maatschappijen voldoende bekwaam personeel hebben om dit geld efficiënt te gebruiken?”, vraagt Van Achter zich af.

Expertise bundelen

“Men doet zestien keer afzonderlijk wat men zoveel efficiënter in één keer kan doen zonder politieke inmenging van de verschillende gemeentebesturen”, vervolgt ze. “Door de huidige versnippering blijven we miljoenen aan belastinggeld verspillen. Een volledig gewestelijk huisvestingsbeleid met een fusie van de openbare vastgoedmaatschappijen lijkt mij een noodzakelijke hervorming. De zestien verschillende technische diensten die renovatiedossiers moeten aanpakken zouden beter hun expertise bundelen”, besluit Cieltje Van Achter.

Slecht rapport voor Le Logement Molenbeekois

Inmiddels verscheen er een vernietigend rapport met daarin de uitkomst van een doorlichting van de Molenbeekse huisvestingsmaatschappij Le Logement Molenbeekois. Er is onder meer sprake van facturen zonder overeenkomstige bestelbon, de aanwijzing van een leverancier zonder openbare aanbesteding en achterstallige huurinkomsten. Alleszins voldoende aanleiding voor Cieltje Van Achter om een parlementaire onderzoekscommissie te vragen naar de wantoestanden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is