Samenwerking VDAB en Actiris: concrete actie die verschil uitmaakt

Door Cieltje Van Achter op 1 juli 2015, over deze onderwerpen: Werkgelegenheidsbeleid

Brusselse werkzoekenden kunnen dankzij een samenwerkingsakkoord tussen VDAB en Actiris, voortaan bij de Brusselse VDAB ook terecht voor arbeidsbemiddeling met perspectief op een job waar Nederlands vereist is, met andere woorden voor heel wat jobs binnen en buiten Brussel. “Dit akkoord betekent een grote stap voorwaarts voor de Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalige job kunnen invullen in Brussel of in Vlaanderen willen werken”, aldus N-VA-parlementsleden Cieltje Van Achter en Karl Vanlouwe (N-VA).

Na de lauwe ‘strategie 2025’ – het Brusselse Marshallplan - ben ik blij met een positief en concreet initiatief. Vlaanderen is duidelijk vragende partij om met Brussel concreet samen te werken, in ieders belang. Dit samenwerkingsakkoord zal Brusselse werkzoekenden echt meer kansen geven op een job.”, zegt Cieltje Van Achter.

Karl Vanlouwe beaamt: “Dit is ook goed nieuws voor werkgevers die specifiek op zoek zijn naar Nederlandstalige of Nederlandskundige werknemers. Zij hebben nu meer kans via de VDAB meteen de juiste mensen te rekruteren. In meer dan 40% van de vacatures wordt een bepaalde kennis van het Nederlands gevraagd.”

Volgens Van Achter is dit akkoord een aanzet tot meer efficiëntie in het arbeidsmarktbeleid in Brussel en krijgt de VDAB zo een grotere rol in Brussel. “Waar vroeger de werkzoekende na zijn opleiding bij de VDAB terug werd gestuurd naar Actiris voor de bemiddeling naar werk, kan diezelfde werkzoekende na zijn opleiding door dezelfde mensen geholpen worden in zijn zoektocht naar werk. Hoewel Actiris al langer bevoegd en dus verantwoordelijk was voor een activerende  arbeidsbemiddeling, was het blijkbaar toch nodig dat de VDAB ook mee aan het roer zou zitten in Brussel. Nu het zo ver is, kunnen we dit enkel toejuichen.

Tenslotte is dit akkoord voor zowel Vlaanderen als Brussel een win-win situatie. “Er is een tekort in sommige Vlaamse sectoren en tegelijkertijd heeft het Brussels Hoofdstedelijk gewest een groot aantal werkzoekenden. Vaak is echter kennis van het Nederlands onontbeerlijk. De mogelijkheid tot het volgen van een Nederlandstalig beroepsproject bij de VDAB biedt de Brusselse werkzoekenden perspectief. Dankzij dit akkoord worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd”, zegt Vanlouwe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is