Ook de vragen om zo snel als mogelijk een regeringscommissaris af te vaardigen in de raad van bestuur van Vivaqua en de oproep tot een grondige rationalisering van de Brusselse watersector werden verworpen. De meerderheid verwijst naar een studie over de rationalisering van de watersector die al in 2016 (!) werd aangekondigd, maar tot op vandaag nog steeds niet werd opgeleverd. Wachten op Godot dus...

Desastreuze financiële situatie

Volgens Brussels fractievoorzitter Cieltje Van Achter wil de meerderheid de pijnlijke realiteit simpelweg niet onder ogen zien. “Wanneer ik minister Maron ondervraag over Vivaqua, antwoordt hij steevast niet bevoegd en niet verantwoordelijk te zijn. Nochtans waarborgt ons gewest de schulden van Vivaqua en loopt het gewest dus een reëel risico gelet op de desastreuze financiële situatie van Vivaqua.” Vivaqua torst een schuld van meer dan 1 miljard euro, en dit op een jaaromzet van ongeveer 300 miljoen euro. Alleen al de intresten zullen stijgen van 21 miljoen euro in 2022 tot 33 miljoen euro in 2024!

Too little, too late

De voorstellen die Vivaqua heeft aangekondigd om de gigantische schuld terug te dringen, kunnen samengevat worden als too little too late. “Al sinds 2017 klaagt de N-VA de wantoestanden bij Vivaqua aan, en meer bepaald het feit dat de middelen veel efficiënter en zuiniger moeten besteed worden. Ik stel vandaag vast dat de situatie onder de huidige directie sindsdien van kwaad naar erger is geëvolueerd. Het wordt hoog tijd dat de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid neemt en dit dossier ter harte neemt. Helaas denkt de Brusselse regering enkel aan de komende verkiezingen en moeten we dus niets meer verwachten”, stelt Van Achter vast.  

Amper 14 kilometer riool gerenoveerd

Vivaqua staat nochtans voor gigantische uitdagingen, zoals de grootschalige renovatie van het Brusselse rioolnet. Wat dit laatste betreft, liggen de voor 2023 verwachte vernieuwingspercentages van het rioolnet ver onder de doelstellingen die vooraf werden vastgelegd. In 2023 werd amper 14 kilometer riool gerenoveerd, terwijl 500 kilometer dringend aan renovatie toe is. We stellen dan ook vast dat er steeds meer zinkgaten ontstaan in het Brusselse straatbeeld die de veiligheid van de Brusselaar in het gedrang brengt.