Het Rekenhof moet via een audit de werking van Vivaqua controleren – meer bepaald of de financiële, menselijke en materiële middelen wel optimaal worden gebruikt binnen deze wateroperator. Dat was het voorwerp van een resolutie, ingediend door de N-VA, die op 12 januari evenwel door de voltallige meerderheid werd weggestemd in plenaire zitting van het Brussels parlement. Ook de vragen om zo snel als mogelijk een regeringscommissaris af te vaardigen in de raad van bestuur van Vivaqua en de oproep tot een grondige rationalisering van de Brusselse watersector werden verworpen. De meerderheid verwijst naar een studie over de rationalisering van de watersector die al in 2016 (!) werd aangekondigd, maar tot op vandaag nog steeds niet werd opgeleverd. Wachten op Godot dus...

Volgens Cieltje Van Achter, N-VA fractieleidster, wil de meerderheid de pijnlijke realiteit simpelweg niet onder ogen zien. “Wanneer ik minister Maron ondervraag over Vivaqua, antwoordt hij steevast niet bevoegd en niet verantwoordelijk te zijn. Nochtans waarborgt ons gewest de schulden van Vivaqua en loopt het gewest dus een reëel risico gelet op de desastreuze financiële situatie van Vivaqua.” Vivaqua torst een schuld van meer dan 1 miljard euro, en dit op een jaaromzet van ongeveer 300 miljoen euro. Alleen al de intresten zullen stijgen van 21 miljoen euro in 2022 tot 33 miljoen euro in 2024!

De voorstellen die Vivaqua heeft aangekondigd om de gigantische schuld terug te dringen, kunnen samengevat worden als too little too late. “Al sedert 2017 klaagt de N-VA de wantoestanden bij Vivaqua aan, en meer bepaald het feit dat de middelen veel efficiënter en zuiniger moeten besteed worden. Op vandaag stel ik vast dat de situatie onder de huidige directie sindsdien van kwaad naar erger is geëvolueerd. Het wordt hoog tijd dat de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid neemt en dit dossier ter harte neemt. Helaas denkt de Brusselse regering enkel aan de komende verkiezingen en moeten we dus niets meer verwachten.”, stelt Van Achter vast.  

Vivaqua staat nochtans voor gigantische uitdagingen, zoals de grootschalige renovatie van het Brusselse rioolnet. Wat dit laatste betreft, liggen de voor 2023 verwachte vernieuwingspercentages van het rioolnet ver onder de doelstellingen die vooraf werden vastgelegd. In 2023 werd amper 14 kilometer riool gerenoveerd, terwijl 500 kilometer dringend aan renovatie toe is. We stellen dan ook vast dat er steeds meer zinkgaten ontstaan in het Brusselse straatbeeld die de veiligheid van de Brusselaar in het gedrang brengen. Ook zijn de problemen met de facturatie van de waterfacturen, nog steeds niet opgelost.