Theoretisch rijexamen afleggen in één van de landstalen?

Door Cieltje Van Achter op 13 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Je theoretisch rijexamen afleggen in één van de drie officiële landstalen lijkt toch de logica zelve. Toch was het in Vlaanderen en Brussel tot op heden mogelijk om dit examen in tientallen verschillende talen af te leggen met behulp van een tolk.

Dit systeem wijzigt nu. Vlaanderen zal werken met de drie officiële landstalen en het Engels. Brussel vervangt hun tolken door audio-opnames en opteert hierbij, buiten de drie landstalen, voor de meest gesproken talen in de hoofdstad, nl. Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Turks en Arabisch. Naar aanleiding van dit nieuws vroeg ik staatssecretaris Bianca Debaets om een onderscheid te maken tussen langverblijvers en kortverblijvers. Van mensen die hier al een tijd wonen, mag je toch verwachten dat ze één van de landstalen leren. Maar voor staatssecretaris Debaets was dit geen optie.

In de UK is het examen gewoon in het Engels of in het Welsh, ongeacht je moedertaal. Het afleggen van examens vraagt daar dus de nodige taalintegratie. Ik betreur dat dit onderscheid in Brussel niet werd gemaakt. Ik wens namelijk dat Brusselaars die hier wonen een inspanning doen om één van de drie landstalen te leren en zodoende het examen kunnen afleggen in één van die talen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is