Sommige Vlaamse partijen spelen loopjongen voor de Franstalige partijen

Door Cieltje Van Achter op 11 december 2015, over deze onderwerpen: Werk

Wij verwachten een andere beleid. Minder anekdotisch, meer innovatie, Vlaamser en daadkrachtiger’, aldus de N-VA in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Vandaag had in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)  in Brussel de bespreking plaats van de begroting voor 2016. N-VA stemde tegen.

In die begroting zit ook de werkingskost van de Raad zelf. De Raad heeft bijkomend geld gevraagd aan het College, terwijl er nog perfect intern bespaard kan worden. “Het is ongehoord dat de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad samen meer personeelsleden hebben op hun kabinet dan gelijkaardige functies in het Vlaams Parlement. De organisatie van onze Raad vraagt minder mankracht dan de organisatie van het Vlaams parlement, dat veel meer bevoegdheden, activiteiten en budget heeft. Meer geld vragen terwijl er perfect intern kan bespaard worden, is een volstrekt onaanvaardbare situatie”, aldus Cieltje Van Achter,  N-VA raadslid.

Volgens N-VA raadslid Liesbet Dhaene slaagt Bianca Debaets er niet in voldoende budget te onderhandelen voor welzijnsbeleid. “Ondanks het feit dat er een inhaalbeweging moet gemaakt worden, verhoogt het  budget voor welzijn – in tegenstelling tot de andere beleidsdomeinen - niet”. Nochtans is het belangrijk dat er extra inspanningen geleverd worden op vlak van Nederlandstalige welzijnsinstellingen op Brussels grondgebied. Want bij de zogenaamd “tweetalige” Brusselse instellingen is men er helemaal niet zeker van dat men in het Nederlands terechtkan.

Het beleid is ook niet voldoende Vlaams. Het aanbod van Nederlandse cultuur is te beperkt voor de Brusselse Vlamingen die niet in het centrum wonen, moeilijker te been zijn of het openbaar vervoer ’s avonds niet willen gebruiken. De Brusselaars mogen ook niet weten dat de Vlaamse Gemeenschap hier aanwezig is en hier ook veel investeert. Nochtans hebben de Brusselse Vlamingen er alle belang bij dat de band met Vlaanderen sterk blijft. Dat hebben de recente uitspraken van Minister-President Vervoort t.a.v. zijn Vlaamse zusterpartij n.a.v. het debat over de fusie van de Brusselse politiezones nog aangetoond. “Wie zicht gedraagt als loopjongen van de Franstalige partijen zal ook zo worden behandeld”, aldus N-VA fractievoorzitter Johan Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is