Als een derde van de parlementsleden daarom verzoekt, wordt een voorstel van ordonnantie ter advies voorgelegd bij de Raad van State. De dertig parlementsleden, van de PS, Vooruit, PTB en Open Vld, die een advies over het wetboek Dierenwelzijn wensen, hopen daarmee te vermijden dat de tekst deze legislatuur nog in het parlement behandeld wordt. Zo vermijden ze ook dat er via een amendement eindelijk een verbod op onverdoofd slachten in Brussel wordt ingevoerd.

Cynisch politiek spel

Fractievoorzitster Cieltje Van Achter betreurt dat er een cynisch politiek spel gespeeld wordt ten koste van dierenwelzijn. “Ik ben tevreden dat de codex Dierenwelzijn vandaag in overweging wordt genomen en dat de bespreking van deze belangrijke wetgeving kan starten. We zijn er dus met de oppositie in geslaagd om het parlementaire debat te doen respecteren. Zonder onze uitzonderlijke demarche om de tekst in te dienen, was dit totaal onmogelijk geweest aangezien de PS dit debat blokkeerde.

Pact met communisten

De tekst die nu voorligt in het parlement, werd evenwel al zeer grondig bekeken door de Raad van State. De aanbevelingen die de Raad van State heeft geformuleerd, werden ook opgenomen in de tekst. De nieuwe adviesvraag is dus een bewuste poging om dit belangrijk wetboek te torpederen. Dat Vooruit en de PS uit puur electoraal motief een pact sluiten met de communisten van de PVDA-PTB, dat gaat er bij mij echt niet in.”