Brusselse parlementsleden leggen zelf codex dierenwelzijn neer in Brussels Hoofdstedelijk parlement

Aangezien de Brusselse regeringspartijen na herhaalde pogingen geen akkoord vinden om de codex dierenwelzijn van minister Clerfayt ter stemming voor te leggen, hebben oppositiepartijen MR, N-VA en CD&V en parlementslid Julien Uyttendaele het initiatief genomen om deze belangrijke wetgevende tekst dan maar zelf in het parlement in te dienen. Tijdens het actualiteitsdebat eind maart is immers gebleken dat zowel minister Clerfayt als een grote meerderheid van partijen in het parlement, wensen dat dit wetboek zo snel mogelijk kan gestemd worden. Het is niet verantwoord dat één of meerdere regeringspartijen het democratische proces blokkeren en de wensen van het parlement negeren.

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) : “Nu Brussel het laatste gewest van het land is dat een codex dierenwelzijn opstelt en het federale parlement zich voorbereidt om dierenwelzijn in de grondwet op te nemen, is het blokkeren van de tekst door bepaalde regeringspartijen absoluut rampzalig. Deze tekst, die wordt voorgesteld als de hoeksteen van al het politieke werk van de afgelopen jaren om de dierenzaak in Brussel te verbeteren, wordt zowel door de verenigingen als door het grote publiek verwacht. Het is daarom essentieel dat het onmiddellijk op de agenda van het Brussels Parlement wordt geplaatst, zodat het kan worden bestudeerd en er een democratisch debat over kan worden gevoerd.”

Cieltje Van Achter (N-VA): “N-VA vindt het niet aanvaardbaar dat omwille van puur electorale redenen het parlement buitenspel gezet wordt en de stemming van de codex dierenwelzijn geblokkeerd. Een grote meerderheid van de Brusselaars is voor een betere bescherming van het dierenwelzijn, inclusief een verbod op onverdoofd slachten. Uit respect voor de parlementaire debatten, willen wij samen met de andere parlementsleden van goede wil onze verantwoordelijkheid opnemen voor een ambitieus en vooruitstrevend dierenwelzijnsbeleid. Wij roepen dan ook alle partijen op om zo snel mogelijk het debat over deze codex en amendementen te starten, zodat deze nog voor de verkiezingen kan gestemd worden.”

Ook Bianca Debaets (CD&V) dringt aan op een snelle en serene bespreking in het parlement: “Het kan niet dat de democratie zomaar buiten spel wordt gezet. Zeker nu het Europees Hof van de Rechten van de Mens geoordeeld heeft dat de Vlaamse en Waalse decreten geen inbreuk vormen op de vrijheid van godsdienst of op het non-discriminatiebeginsel.” 

Julien Uyttendaele (PS): “Het regeerakkoord voorziet in een stemming over deze codex dierenwelzijn. Er is geen enkele geldige reden om er niet over te stemmen aangezien de codex klaar is en de meerderheid het eens is met de inhoud ervan. Veel parlementaire teksten zijn niet ter stemming gebracht in afwachting van deze codex. Het zou daarom onaanvaardbaar zijn als deze niet aan de leden van het Parlement zou worden voorgelegd.”