Neen tegen de werkloosheidsval van de PS!

Door Cieltje Van Achter op 11 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk

Om de werkloosheid te doen afnemen stelt de Brusselse PS voor om aan elke werkzoekende 420 euro bovenop zijn werkloosheidsvergoeding te geven indien deze een opleiding volgt. “Wederom een slecht voorstel van de PS. Dit voorstel zal leiden tot een structurele werkloosheidsval en uitkeringsafhankelijkheid in Brussel.”, aldus Elias Kartout, lijsttrekker voor de Brusselse Kamerlijst en Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid voor de N-VA. “Als werkzoekenden evenveel kunnen verdienen door werkloos te blijven en een opleiding te volgen, waarom zouden ze dan nog een job zoeken en één van de vele openstaande knelpuntvacatures in Brussel of in de Vlaamse rand aanvaarden?”

“We moeten in Brussel een aanklampend activeringsbeleid voeren zoals dat in Vlaanderen gebeurt, met inderdaad een focus op het volgen van beroepsopleidingen, maar dan zonder de PS-recepten die Vlaanderen al lang heeft afgevoerd omdat ze niet werken”, vindt Van Achter.

Dankzij de inspanningen van de N-VA in de Zweedse coalitie kwam er een sociaaleconomisch herstelbeleid dat de werkloosheid in het hele land, en dus ook in Brussel, heeft doen afnemen. Maar dat werk is nog niet ten einde. We moeten die sociaaleconomische hervormingen verderzetten zodat de economie blijft aantrekken en het aantal jobs in de privésector verder aangroeit. “De PS kondigde echter de "reconquista" aan en verklaarde dat ze alle sociaaleconomische hervormingen van de federale regering wil terugdraaien. Met dit voorstel om werkzoekenden in opleiding meer geld te geven, maakt de PS duidelijk dat ze de partij van de achteruitgang is. De recepten van de PS hebben Brussel jarenlangs verarmd, dat moet eindelijk stoppen”, besluit Elias Kartout.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is