"Vijf jaar lang bestond het Brusselse begrotingsbeleid uit tekorten opstapelen, de schuldgraad laten ontsporen en de begrotingsregels niet naleven. Dat we vandaag het vertrouwen van de internationale markten verliezen is het gevolg van die keuzes. Wij zijn al langer het vertrouwen in onze begrotingsminister kwijt. S&P gelooft duidelijk de Brusselse praatjes ook niet meer."