Instapstages: parlementairen van de meerderheid alvast te lui om er werk van te maken

Door Cieltje Van Achter op 3 juli 2015, over deze onderwerpen: Werk, Werkgelegenheidsbeleid

Ondanks de recente daling van de Brusselse jeugdwerkloosheid, blijft het percentage werklozen in onze hoofdstad indrukwekkend. In de zoektocht naar werk, draait het dikwijls om ervaring. Vaak krijgen jongeren immers te horen “Sorry maar je hebt onvoldoende ervaring.” Ze krijgen daardoor het gevoel dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen, want ondertussen kunnen ze ook geen ervaring opdoen. Een instapstage biedt deze jongeren zonder ervaring meer kansen om aan werk te geraken.

Ook in Brussel organiseert de overheid dergelijke stages. Probleem is echter dat we niet precies weten op welke manier de Brusselse overheid dit wenst te organiseren. Toen het onderwerp vandaag aan bod kwam in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, bleek echter dat bevoegd minister Didier Gosuin (FDF) geen beleid voor te stellen had. Geen parlementair debat dus over de gemaakte keuzes van de minister. Nee, in plaats van een inhoudelijk debat werd de oppositie getrakteerd op een nog veel beter theaterstuk. Een creatieve meerderheid stemde een voorstel dat zoveel blokletterde als: “Regering, doet u maar wat u wilt, u hoeft uw beleid niet voor te stellen, wij geloven in u!”

Is dat niet prachtig? In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heb je geen parlementaire controle nodig als minister maar krijg je een blancocheque uitgereikt: “Doe maar wat u wil.” Naast het feit dat dit ongrondwettelijk is, maakt dit het parlement ook erg moeilijk om dergelijke initiatieven te evalueren. Het parlement moet op zijn minst de krachtlijnen van een beleid uitstippelen, de regering kan dan verder uitwerken. In dit parlement zetten de parlementairen van de meerderheid zichzelf totaal buitenspel. Ofwel zijn ze te lui om de krachtlijnen in deze materie te bepalen. De regering kan al het werk doen zonder enige controle.

De instapstages zijn een goed initiatief, maar sommige facetten moeten worden bijgestuurd en kunnen beter. Het is goed dat een jongere werkervaring kan opdoen, maar nadien wacht alsnog te vaak de werkloosheidsval. Een alternatief kan bijvoorbeeld de individuele beroepsopleiding (IBO) zijn. Dit traject biedt immers meer begeleiding, kweekt attitudes aan en geeft de werknemer de garantie dat hij voor zes maanden zal aangeworven worden. Dit soort trajecten kent betere resultaten en biedt meer garanties op werk.

Het is belangrijk dat minister Gosuin ook zijn blik wilt verruimen naar deze alternatieven. De meerderheid gaf hem echter een vrijgeleide, een volmacht, om enkel instapstages te regelen en dit zonder verantwoording af te leggen. Schitterend toch die democratie in Brussel. Als N-VA zullen we blijven ijveren tegen dergelijke wantoestanden. Ik weiger in dit debat buitenspel gezet te worden want maatregelen tegen jeugdwerkloosheid staan hoog op mijn agenda.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is