Vrouwenrechten zijn immers cruciaal voor de opbouw van een samenleving. Als student heb ik dit aan de lijve ondervonden. Tijdens mijn studie internationale betrekkingen liep ik stage in Dakar bij UNIFEM, de organisatie van de Verenigde Naties voor de Vrouw. Ik werkte aan het project dat ijverde om vrouwen actief te laten deelnemen aan vredesprocessen bij conflicten. Een duurzame vrede is immers een inclusieve vrede. 

Discriminatie van vrouwen is niet bepaald een nieuw thema. Elk jaar opnieuw wordt de loonkloof of de sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aangeklaagd. Het cruciale probleem van discriminatie is echter dat het vaak onopgemerkt blijft. Natuurlijk zal deze resolutie daar weinig concreet aan veranderen maar het parlement geeft een belangrijk signaal door te kiezen voor de kandidatuur van een dergelijke organisatie.  Gelijke kansen zijn een basisrecht en essentieel voor een democratische samenleving.  

Bovendien hebben we dankzij deze resolutie meer aandacht kunnen creëren voor de internationale vrouwendag van 8 maart en dat is een zéér goede zaak :-) 

Fijne Vrouwendag!