Citroënsite

Door Cieltje Van Achter op 5 november 2014, over deze onderwerpen: Cultuur

Tussenkomst Cieltje Van Achter aan de heer Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de aankoop van de Citroënsite om een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst te maken.

Geachte minister-president, u bent misschien niet meer zo snel verbaasd, maar als nieuw parlementslid val ik van de ene verbazing in de andere met dit Citroën dossier. In de zomer en drie weken geleden naar aanleiding van de beleidsverklaring, hebben wij reeds heel pertinente vragen gesteld over dit project, meer bepaald over de financiering en de collectie. Toen hebben wij geen enkel antwoord gekregen.

Mijn verbazing werd nog groter, toen u uiteindelijk niet anders kon en wel moest antwoorden in de plenaire vergadering vorige week en in de pers. Want u gaf toen gewoonweg toe dat ‘la collection sera un défi’. Toen wij voor de eerste keer kritische vragen stelden, hadden wij op het minst gehoopt dat u wist wat  u deed en dat u ons met uw antwoorden zou geruststellen. Maar neen, het enige wat zeker is, is dat u het gebouw zal aankopen. Tegen welke prijs is onduidelijk. En al de rest is ook onduidelijk. Het lijkt er op of u geen idee heeft. En ja, dat het zo erg zou zijn heeft mij verbaasd, zo onbezonnen omgaan met belastinggeld is onverantwoord, in het bijzonder in het licht van de huidige economische toestand.

Uw coalitiepartner, CD&V, weet duidelijk ook niet wat u van plan bent met het gebouw. In de pers oppert de CD&V om in het gebouw, en ik citeer: ‘voorlopige tentoonstellingen te organiseren tot de bestaande federale musea zijn gerenoveerd’. Begrijp ik dit nu goed: er zal een tijdelijk museum zijn in het vanderborghtgebouw, om vervolgens een tijdelijk museum te hebben in de Citroensite, om vervolgens definitief gerenoveerde federale musea te hebben. Er zal dus blijkbaar geïnvesteerd worden in twee tijdelijke musea? Is dit serieus? Of is het de bedoeling om er steeds tijdelijke tentoonstellingen te hebben en dus de concurrentie aan te gaan met Bozar en Wiels? Of weten jullie het gewoonweg ook niet, want la collection sera un défi.

En ik herhaal het nogmaals, ja de kanaalzone verdient beter.

Dus ja minister, ik heb veel vragen over dit dossier Samenvattend: heeft u een plan, wat is het en wat is het kostenplaatje.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is