“Minister-President Vervoort is blijkbaar van oordeel dat hij en zijn ministers boven de wetgeving staan door regeringsbeslissingen achter te houden”, steekt Cieltje Van Achter van wal. “Transparantie is niet aan hem besteed, de Brusselaars mogen blijkbaar niet concreet weten met wat de Brusselse regering allemaal bezig is.” Van Achter reikte vandaag aan Vervoort de ‘Muur van het jaar 2015’ uit die symbool staat voor de figuurlijke muur die opgetrokken wordt wanneer transparantie taboe is. “Het is de taak van het parlement om de regering te controleren, maar de Minister-President gooit systematisch roet in het eten. Ook de grotere projecten zoals Neo en het Citroëngebouw worden in een rookgordijn gehuld”, besluit ze.

Brussels N-VA parlementslid Liesbet Dhaene heeft vooral kritiek op het beleid van minister Fremault om luchtverontreiniging in Brussel tegen te gaan. “Minister Frémault voert vooral een beleid van studies, analyses en werkgroepen.  Onlangs werd aangekondigd dat ze de luchtverontreiniging wou tegengaan door een vignet in te voeren – in een eerste fase  op vrijwillige basis - die de ecoscore van de wagen aanduidt. Om dan in een tweede fase te komen tot lage emissiezones in Brussel.  Wat blijkt nu? Voor beide maatregelen moeten er eerst nog studies gemaakt worden. Geen probleem met een onderbouwd beleid, maar er moet wel ooit een beleid komen, zeker op vlak van maatregelen die de luchtkwaliteit van de Brusselaars verbeteren”, zegt Dhaene verontwaardigd.

“Er zijn onvoldoende middelen voor woningen maar de regering geeft wel jaarlijks een cadeau van in totaal één miljoen euro aan oud-ministers waarmee ze medewerkers kunnen aanwerven”, vervolgt fractievoorzitter Johan Van den Driessche. Bovendien zal de fiscale hervorming de jobcreatie en de woningbouw in dit gewest afremmen.