Volgens Van Achter moet de regering een aantal duidelijke keuzes maken. “Wat zijn onze prioriteiten? Welke projecten blijven we financieren? En hoe krijgen we meer mensen aan de slag? Want met een werkzaamheidsgraad van 63% is dat piste voor extra inkomsten.” 

“In plaats van daar ten gronde over na te denken, schuift minister Gatz de factuur door naar de pendelaar. 9 op de 10 leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs komt uit Vlaanderen. Als ik minister Gatz naar de impact op deze groep mensen vraag, krijg geen antwoord. Wil de minister die mensen echt extra belasten?”