Vervoort (PS) wil een Calais in Brussel financieren

Door Cieltje Van Achter op 29 september 2017

“De PS is op de kap van de Brusselaar haar kiescampagne gestart,” zucht Johan Van den Driessche, fractievoorzitter voor de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk parlement naar aanleiding van de aankondiging van Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS) om een migratiehub te creëren. Brussels parlementslid voor de N-VA, Cieltje Van Achter treedt Van den Driessche bij: “Onze federale ministers Theo Francken en Jan Jambon voeren een kordaat beleid om te beletten dat Brussel een tweede Calais wordt, maar Vervoort gaat daar op gewestelijk niveau lijnrecht tegenin door 500.000 euro uit te willen trekken voor een migratiehub op de route naar het Verenigd Koninkrijk.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) lanceerde gisteren een voorstel voor de opvang van transitmigranten die in het Maximiliaanpark verblijven, in de buurt van het Noordstation. Hij wil 500.000 euro vrijmaken om een opvangcentrum te financieren. Maar het is belangrijk op te merken dat het hier gaat om illegalen die weigeren asiel aan te vragen. Die mensen kunnen tot op het laatste moment van hun asielrecht gebruik maken maar doen dit niet, net omdat ze naar het Verenigd Koninkrijk willen doorreizen. Er wordt dan ook terecht gevreesd dat dit voorstel, net zoals in Calais het geval was, een enorm aanzuigeffect zal creëren.

“Mensensmokkelaars worden door deze voorstellen enkel aangemoedigd om vooral verder te doen met hun criminele praktijken, met alle nefaste gevolgen”, vreest Cieltje Van Achter. “Ik ontwaar hierin een zuiver electoraal geïnspireerde motivatie van Vervoort, want er is verder geen enkel argument te bedenken om deze hub te verdedigen”, stelt Johan Van den Driessche vast. Beide politici gaan er dan ook van uit dat de Vlaamse meerderheidspartijen in de Brusselse Regering dit voorstel resoluut afwijzen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is