PERSBERICHT: Begroting 2015 van de VGC: N-VA vraagt minder postjes en meer “goesting in Brussel”

Door Cieltje Van Achter op 5 december 2014

Begroting 2015 van de VGC:  N-VA vraagt minder postjes en meer “goesting in Brussel”

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) toont met haar inspiratieloze begroting - een herkauwing van de vorige - dat ze niet veel goesting heeft in een nieuw Vlaams beleid in Brussel. Daarenboven moet de grootte van het  personeelskader van de voorzitter en ondervoorzitter dalen en mogen de kosten van de Raad voor de buitenwereld niet langer een black box zijn. Er moet meer budget komen voor inburgering, taalscreenings en begeleiding op de Nederlandstalige scholen. De toekomst van de gemeenschapscentra moet dringend duidelijk worden en de investeringen voor jeugd en sport zijn echt onvoldoende.

De begroting toont weinig of geen nieuwe ideeën en duidelijke keuzes die een ander elan mogelijk maken. Inzake de schulden, die op 5 jaar zijn verdubbeld, wordt nergens aangegeven waar het college over 5 jaar wil staan. Een nieuwe verdubbeling moet absoluut worden vermeden.

Johan Van den Driessche, Fractievoorzitter N-VA, lid van de Raad VGC: “Het kostenplaatje van de werking van de VGC Raad moet op een duurzame manier in overeenstemming worden gebracht met de voor haar toegewezen dotatie. Het is ook niet normaal dat het personeelskader van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad, groter is dan dat van het Vlaams Parlement dat veel groter is en veel meer bevoegdheden heeft.”

Volgens Van den Driessche mag dit kostenplaatje van de werking van de Raad ook niet langer een black box voor het publiek zijn, maar moet het volledig transparant worden. N-VA zal daarom een formeel voorstel indienen om het reglement te wijzigen.

De begroting gaat ook volledig voorbij aan de veranderende omgevingsfactoren, zoals de verplichte taalscreening in scholen en de verplichte inburgering. In deze begroting gaat een groot deel van de financieringsmiddelen naar de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs. Een positieve keuze die de positie van het Nederlands in Brussel versterkt, maar het stelt de scholen ook voor de  enorme uitdaging om de kwaliteit van hun onderwijs op peil te houden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de middelen voor omkaderende maatregelen op hetzelfde niveau blijven als de vorige jaren en niet stijgen.

Liesbet Dhaene, N-VA, lid van de Raad VGC: “Men voorziet wel middelen voor een tweetalige lerarenopleiding, maar de begroting voorziet weinig middelen om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden. Ondanks de vele uitdagingen, de oplossing, zo lijkt wel, is om de lat gewoon naar omlaag te halen. Nochtans biedt het Onderwijsdecreet ons de kans om in kwaliteit te investeren door leerlingen die instromen in ons onderwijs op basis van de taalscreening een persoonlijk taaltraject aan te bieden. Ik ben overtuigd dat deze screening het ideaal startpunt is voor een succesvolle schoolcarrière voor elke leerling."

N-VA roept tenslotte collegelid Pascal Smet op om meer daadkracht te tonen in plaats van inspiratieloos het beleid van zijn voorganger Bruno de Lille voort te zetten. Wat betreft de gemeenschapscentra is het immers nog steeds niet duidelijk waar hij naartoe wilt. Ook de voorziene investeringen voor de jeugd zijn onduidelijk. Zo heeft Brussel een grote nood aan de bouw van zwembaden maar vooralsnog blijkt nergens uit dat collegelid Smet hier het voortouw in zal nemen om afspraken te maken met de verschillende gemeenten en het gewest.

Cieltje Van Achter, N-VA, lid van de Raad VGC: “Ik zie weinig daadkracht. Eerder een verderzetting van het vorige beleid, waartegen de Sp.a nochtans met straffe taal oppositie heeft gevoerd tijdens de vorige legislatuur. Zo waren de middelen voor het jeugdhuis De Branding al in 2014 voorzien en blijft het onduidelijk of ze nu ook effectief in 2015 zullen worden aangewend. Het lijkt wel alsof dit college weinig goesting in Brussel heeft.”

 

Contactinformatie

Communicatieadviseur Brusselse Fractie

Anne-Katrien Frans

annekatrien.frans [at] n-va.be

0499/15.91.58

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is