N-VA mist nieuw Vlaams beleid voor Brussel

Door Johan Van den Driessche, Liesbet Dhaene, Cieltje Van Achter op 5 december 2014, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Onderwijs in Brussel, Wonen en werken in Brussel

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft niet veel goesting in een nieuw Vlaams beleid voor Brussel. Tot die conclusie komt de N-VA na een grondige analyse van de voorgestelde begroting van die instelling, die weinig meer biedt dan een inspiratieloos herkauwen van de vorige.

“Wij willen de grootte van de personeelskaders van de voorzitter en ondervoorzitter zien dalen. En de kosten van de Raad mogen niet langer ondoorzichtig zijn voor de buitenwereld”, stelt Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement en lid van de Raad van de VGC. “Er moet ook meer budget komen voor inburgering, taalscreenings en begeleiding op de Nederlandstalige scholen. De toekomst van de gemeenschapscentra moet dringend duidelijk worden. En de investeringen voor jeugd en sport zijn echt onvoldoende.”

Overdreven kostenplaatje
De begroting toont weinig of geen nieuwe ideeën en duidelijke keuzes die een ander elan mogelijk maken. Zo zijn de schulden op vijf jaar tijd verdubbeld, maar nergens geeft het College aan waar het over vijf jaar wil staan met die schuldenlast. Een nieuwe verdubbeling moet in elk geval vermeden worden. “Het is ook niet normaal dat de personeelskaders van de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad die van het Vlaams Parlement in omvang en bevoegdheden overtreffen”, meent Van den Driessche. De N-VA wil dat het kostenplaatje volledig transparant wordt voor het publiek en zal een formeel voorstel indienen om het reglement in die zin te wijzigen.

Onderwijskwaliteit in gevaar
De begroting gaat ook volledig voorbij aan de veranderende omgevingsfactoren, zoals de verplichte taalscreening in scholen en de verplichte inburgering. Zo gaat een groot deel van de financieringsmiddelen naar de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs. Een positieve keuze die de positie van het Nederlands in Brussel versterkt, maar die de scholen tegelijk voor de enorme uitdaging stelt om de kwaliteit van hun onderwijs op peil te houden.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de middelen voor omkaderende maatregelen op hetzelfde niveau blijven als de vorige jaren en niet stijgen. “In de begroting zijn wel middelen voorzien voor een tweetalige lerarenopleiding, maar weinig om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden”, constateert Liesbet Dhaene, die voor de N-VA in de VGC-Raad zetelt. “De oplossing, zo lijkt het wel, is om de lat gewoon naar omlaag te halen, ondanks de vele uitdagingen. Nochtans biedt het Onderwijsdecreet ons de kans om in kwaliteit te investeren door leerlingen op basis van de taalscreening een persoonlijk taaltraject aan te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat die screening het ideale startpunt is voor een succesvolle schoolcarrière voor iedere leerling.”

Oppositie zet voorgaand beleid verder
De N-VA roept ten slotte collegelid Pascal Smet op om meer daadkracht te tonen in plaats van inspiratieloos het beleid van zijn voorganger Bruno De Lille voort te zetten. Zo is het nog steeds niet duidelijk waar hij met de gemeenschapscentra naartoe wil. Ook de voorziene investeringen voor de jeugd zijn onduidelijk. Zo heeft Brussel een grote nood aan de bouw van nieuwe zwembaden, maar vooralsnog blijkt nergens uit dat collegelid Smet het voortouw zal nemen om afspraken te maken met de verschillende gemeenten en het gewest.

Ook Cieltje Van Achter, N-VA-lid in de VGC-Raad, ziet weinig daadkracht en eerder een verderzetting van het vorige beleid, waartegen de Sp.a nochtans met straffe taal oppositie heeft gevoerd tijdens de vorige legislatuur. Zo waren de middelen voor het jeugdhuis De Branding al in 2014 voorzien en blijft het onduidelijk of ze nu ook effectief in 2015 zullen worden aangewend. “Het lijkt wel alsof dit college weinig goesting in Brussel heeft”, luidt ook haar conclusie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is