Komaan minister Smet, wat heeft u te verbergen?

Door Cieltje Van Achter op 6 juli 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Na verschillende keren aandringen bij minister Pascal Smet én een schriftelijke vraag, heb ik nog steeds geen fietspadenplan mogen ontvangen. Verontwaardigd, schreef ik hem dan ook een persoonlijke brief. Komaan minister, wat heeft u te verbergen?

 

Geachte Minister,

Vandaag bespreken wij in commissie opnieuw uw fietspadenplan. Wij hebben dit plan al eens besproken in de plenaire vergadering van 5 juni.

Nu, het is te zeggen, u heeft uw plan tijdens deze plenaire vergadering kunnen toelichten. Een échte bespreking konden wij dit in feite niet noemen. Wij, de Brusselse parlementsleden, hebben dit plan nog steeds niet kunnen inkijken. U zal zich nog herinneren dat ik felle kritiek heb geuit op deze gang van zaken die een nuttige discussie onmogelijk maakt. Ik heb u ook opgeroepen uw collega-regeringsleden uit te leggen hoe transparant de Vlaamse regering werkt.

Straks krijgt u dus opnieuw een platform om uw plan toe te lichten zonder het ons te hebben bezorgd. Ik vind deze toestand een schande. Wat houdt u tegen om ons het plan te geven? Er staan toch geen staatsgeheimen in? Het gaat toch maar over de aanleg van fietspaden? En de keuzes die hierbij hopelijk werden gemaakt? Of is uw plan te mager en wenst u dit te verdoezelen? Ik vermoed dat u alvast niet trots bent op uw plan, anders hadden we toch al een kopietje gekregen.

Ik heb dit plan trouwens al tweemaal aan u gevraagd, zonder resultaat. Een eerste keer tijdens de plenaire vergadering en een tweede keer via openbaarheid van bestuur. Maar u wacht blijkbaar liever op het verstrijken van de deadline voordat u hier wenst op in te gaan.

Ook de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vindt dat uw fietspadenplan het daglicht niet mag zien. Ik had het namelijk opgevraagd via schriftelijke vraag. De voorzitter vond uw fietspadenplan echter geen beleidsdocument want hij heeft mijn vraag onontvankelijk verklaard (zie bijlage). Hij vindt dat uw fietspadenplan puur ‘documentatie’ is… Neemt u dan inderdaad geen enkele beleidskeuze in uw plan?

Het resultaat is dat we vandaag opnieuw een zinloze discussie zullen voeren zonder plan.

Komaan, Minister, wat heeft u te verbergen? Graag ontvang ik een kopietje van uw plan nog voor de commissiezitting deze namiddag.

 

Met de meeste hoogachting.

 

Cieltje Van Achter

Brussels Volksvertegenwoordiger

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is