Juridische bom onder Docks Bruxsel

Door Cieltje Van Achter op 8 juli 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

“De opening van Docks Bruxsel in 2016 staat op de helling”, stelt Cieltje Van Achter. “De auditeur van de Raad van State oordeelt in zijn verslag tot vernietiging van de milieuvergunning dat de verkeers- en parkeerproblematiek gestoeld is op “weinig overtuigende affirmaties”.  Als de Raad van State dit advies volgt en de milieuvergunning vernietigt, zal de Brusselse regering de mobiliteitsproblematiek eindelijk ernstig moeten nemen. “Dit advies is terecht, zonder effectieve maatregelen zal het winkelcentrum immers zorgen voor een bijkomend verkeersinfarct in Brussel”, besluit Van Achter.

Docks Bruxsel wordt gebouwd vlakbij een drukke verkeersader, nl. onder de Van Praetbrug waar de A12 Brussel binnenkomt. Het winkelcentrum verwacht 140.000 tot 150.000 bezoekers per week en bijna 22.000 verplaatsingen met de wagen op vrijdag. Het is duidelijk dat het winkelcentrum onvermijdelijk voor bijkomende verkeersoverlast op deze reeds drukke verkeersader zal zorgen.

Indien de Raad van State het advies van de auditeur volgt, wordt ook de milieuvergunning vernietigd op dezelfde gronden waarop reeds de socio-economische vergunning werd vernietigd. De auditeur oordeelt dat de verkeers- en parkeerproblematiek veel te belangrijk is in dit dossier en dat de regering er zich niet kan van afmaken met “niet veel meer dan een paar weinig overtuigende affirmaties.

Ondertussen onderneemt de Brusselse regering niets om de verwachte mobiliteitsknoop op te vangen. Erger nog, de ingrepen die nodig zijn om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verhogen lijken loze beloftes. Docks Bruxsel zal proberen via een beperkt aantal autoparkeerplaatsen, bezoekers te lokken met de fiets of het openbaar vervoer. Ze engageren zich om fietsenstallingen te bouwen en zelfs vervoertickets terug te betalen. Docks rekent hiervoor op een vlot bereikbaar openbaar vervoer, maar dit lijkt allerminst gegarandeerd. Zo zouden oorspronkelijk twee tramhaltes worden verplaatst zodat ze dichter bij het complex komen te liggen. Hiervan was alvast geen sprake meer in de commissievergadering in het Brussels Parlement. Ook gaf minister Smet toe dat de voorziene voetgangerstunnel die het complex zou moeten verbinden met Schaarbeek station er hoogstwaarschijnlijk niet komt. De zogezegde aanpak van de mobiliteitsproblematiek is gewoonweg gesteund op loze beloftes. Komt hierbij dat de parking veel kleiner zal zijn dan wat gangbaar is voor een shoppingcomplex en dat er dus een parkeeroverlast in de buurt kan worden verwacht.

Dat de Brusselse regering weigert serieus aandacht te besteden aan de mobiliteitsknoop is schandalig. Het lijkt alsof Brussel het prima vindt dat het gewest verder dichtslibt en de buurtbewoners te maken zullen hebben met overlast, als er maar een winkelcomplex bijkomt. Het is onvoorstelbaar dat sp.a in het Vlaamse parlement zo fulmineert tegen de mobiliteitsproblematiek die Uplace teweeg zal brengen. In Brussel steekt hun eigen minister, Pascal Smet, immers zijn kop in het zand voor het nakende verkeersinfarct,” besluit Van Achter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is