Brusselse begroting leidt tot stilstand en achteruitgang

Door Johan Van den Driessche, Cieltje Van Achter, Liesbet Dhaene op 11 december 2014, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Wonen en werken in Brussel

De Brusselse begroting focust meer op nieuwe instellingen en belastingen dan op een echt werkgelegenheidsbeleid. Er is ook slecht nieuws op vlak van de digitale ontwikkeling, de verhuurmarkt, de tweetaligheid, de middenklasse en de principes van goed bestuur.

Deze begroting is rampzalig voor het economische klimaat van Brussel. De regering gaat geen enkel engagement aan om bijkomend te investeren in de begeleiding en activering van de tienduizenden werklozen. Enkel voor werkzoekende jongeren komen er (te weinig) begeleiders bij. Ook plant de regering een taks van liefst 8 000 euro op de 1 400 gsm-antennes in het gewest. Dit zal een impact hebben op de kwaliteit en de prijs voor de consument, terwijl Brussel nu al aan de staart van digitaal Europa bengelt.

De begroting bevat evenmin positieve ambitie voor de promotie van twee- en meertaligheid. De fiscale druk op onroerende goederen, zal de stadsvlucht van de middenklasse alleen maar doen toenemen. Maar ook op het vlak van goed bestuur scoort deze regering slecht: de subsidiereglementen worden niet eenvoudiger, er wordt geen grote kuis gehouden in talloze instellingen in het gewest en met de nieuwe bevoegdheden voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie doet men amper iets.

Hiermee zet Brussel geen stap voorwaarts, maar op sommige domeinen zelfs een stap achterwaarts. Dit mag dan wel een begroting in evenwicht zijn, maar het is allerminst een evenwichtige begroting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is